Monthly Archives: June 2016

Pecetea darului Duhului Sfânt

(…) preotul spune: „Duhul Sfânt să vină peste tine şi puterea Celui preaînalt să te umbrească”. Diaconul răspunde: „Acelaşi Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieţii noastre. Pomeneşte-mă, Părinte.” E un dialog pe care l-am urmărit cu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Românii

Când eram copil, mi-aduc aminte cu multă plăcere de nişte lucruri pe care oamenii de astăzi nu le mai fac. De exemplu, rugăciunea de la masă. Păi, sunt atâţia preoţi care mărturisesc că la masă, copiii lor nu-şi mai fac … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Taina Înălţării

Şi acest eveniment este şi cunoscut şi necunoscut, şi ştiut şi neştiut, şi descoperit şi nedescoperit şi mai presus de toate este o taină. Aşa cum taină este Întruparea Fiului lui Dumnezeu, aşa cum taină este Pătimirea Lui, aşa cum … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Despre ecumenism şi integrare în UE

Ecumenismul vrea să realizeze unitatea tuturor creştinilor, ceea ce nu este posibil prin puterea oamenilor. Până în prezent, ecumenismul a realizat o apropiere socială. În ceea ce priveşte unificarea religioasă esenţială, până acum nu a realizat nimic. În ţara noastră … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment