Prezentare

 

Curatoriul “Părintele Teofil Părăian” – scurtă prezentare

 
Curatoriul « Părintele Teofil Părăian» constituit la data de 23 octombrie 2012 cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Prof. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, oferă un cadru de lucru adecvat în vederea unei responsabile şi pertinente puneri în valoare a moştenirii spirituale a Părintelui Teofil spre binele cât mai multora, „cu bucurie şi în nădejdea bucuriei”.

Plecând de la considerentul că Părintele Teofil a fost călugăr al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus cu care s-a şi identificat pe deplin, am considerat, în acord cu modul de gândire al Părintelui Teofil, că acest Curatoriu trebuie constituit în legătură cu Mănăstirea de la Sâmbăta, pentru ca­­­­­ să fie „în prelungirea mănăstirii”, cum ar fi spus Părintele Teofil şi cum de fapt a fost întreaga sa activitate. Acest fapt se reflectă şi în componenţa curatoriului; este vorba de monahi de acum sau de odinioară ai Mănăstirii Brâncoveanu, este vorba de preoţi şi laici, care s-au împărtăşit de roadele duhovniceşti ale vieţii şi gândirii Părintelui, la formarea cărora el a ctitorit, dar şi de oameni care l-au cunoscut, apreciat şi îndrăgit pe baza operei lui.

Moştenirea spirituală lăsată de Părintele Teofil este un bun al nostru al tuturor, este o comoară faţă de care avem o responsabilitate în măsura în care noi ne-am împărtăşit de ea, pe care nu avem voie s-o lăsăm nepusă în valoare. Gândul responsabilităţii atât faţă de această comoară spirituală cât şi faţă de cei care s-ar putea îmbogăţi fiinţial, având posibilitatea să se împărtăşească de ea, a stat la baza iniţiativei formării Curatoriului.

Un medic de la Braşov, Ioan Suciu-Sibianu, spunea: „La lucruri bune puţini se adună, dar mult pot puţinii buni împreună”. Iar dacă avem în vedere şi cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur: „Ajunge un om pătruns de zel ca să însufleţească o cetate întreagă”, atunci punându-ne toţi laolaltă dragostea, zelul, competenţele şi dăruirea vom putea să ne arătăm vrednici de moştenirea lăsată nouă de Părintele Teofil. Ar trebui ca la orice lucru pe care îl vom împlini în numele Părintelui, prin intermediul acestui Curatoriu, el să poată spune că-i „fain!”.

Obiectivele pe care Curatoriul şi le propune spre realizare şi care se pot împlini în măsura implicării noastre şi a tuturor celor care doresc sa-şi aducă aportul, sunt:

  • Reeditarea critică şi tematică a operei Părintelui Teofil ;
  • Traducerea vieţii şi învăţăturii Părintelui Teofil în limbile engleză, germană, franceză şi rusă ;
  • Reabilitarea casei părinteşti din satul Topârcea de lângă Sibiu ;
  • Elaborarea unor studii pertinente privind viaţa şi activitatea pastoral-misionară, precum şi a unei monografii cuprinzătoare a Părintelui Teofil ;
  • Amenajarea pe mai departe ca muzeu a chiliei Părintelui Teofil ;
  • Realizarea unui film documentar despre Părintele Teofil;
  • Organizarea unor simpozioane, colocvii şi seminarii cultural-teologice axate pe problematica şi preocupările Părintelui Teofil

Doresc să-mi exprim bucuria pentru tot lucrul frumos care s-a înfiripat până acum cu implicarea membrilor Curatoriului şi care sunt sigur ca-i face bucurie şi Părintelui Teofil.

Chilia în care Părintele Teofil a vieţuit din anul 1993, la fel ca şi chilia vecină acesteia au fost frumos organizate de către Părintele Ioan Gînscă în colaborare cu Mănăstirea Sâmbăta, ca spaţiu al prezenţei pe mai departe prin moştenirea lăsată şi al comemorării Părintelui Teofil. Un element care produce multe emoţii vizitatorilor şi care-i ajută mai ales pe nevăzători să-l „vadă” prin pipăit pe Părintele Teofil este bustul realizat de sculptorul clujean Gergely Zoltán şi instalat în chilia vecină prin grija Părintelui Ioan, cărora le mulţumim călduros pentru întreaga osteneală.

Doresc să mulţumesc în mod deosebit Părintelui Stareţ Ilarion atât pentru găzduirea întâlnirilor Curatoriului la Mănăstirea Brâncoveanu cât şi pentru disponibilitatea arătată şi sprijinul acordat activităţilor acestuia.

† Sofian Braşoveanul

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s