Scara Părintelui Teofil


Cel dintâi nume care duce spre numele de fericit – care înseamnă „macarie”, în limba greacă înseamnă „fericit” – este Teopist, adică credincios lui Dumnezeu. Pornim de la credinţa în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu este slujitor al lui Dumnezeu, rob al lui Dumnezeu şi devine Teodul, adică rob al lui Dumnezeu. Cel ce este Teodul, desigur, ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că cel ce împlineşte poruncile lui Dumnezeu ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, căci Dumnezeu Însuşi i se descoperă, după cuvântul Sfântului Marcu Ascetul care zice că: „Hristos este ascuns în poruncile Sale şi se arată – se descoperă – celui care împlineşte poruncile Lui.” Şi, în felul acesta, cine cunoaşte pe Domnul Hristos din împlinirea poruncilor Lui, cel căruia Domnul Hristos i se arată, se numeşte Teognost, cunoscător de Dumnezeu.

Şi în măsura în care cineva cunoaşte pe Dumnezeu devine iubitor de Dumnezeu, adică Teofil, şi cel care Îl iubeşte pe Dumnezeu e fericit din însăşi iubirea aceasta şi devine Macarie. Sunt şi acestea nişte trepte: credinţa în Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu, iubirea faţă de Dumnezeu şi fericirea care vine din iubirea faţă de Dumnezeu. Aceasta este calea fericirii.
(vol. Veniţi de luaţi bucurie. O sinteză a gândirii Părintelui Teofil în 750 de capete, ediţia I, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2001; grafică, Editura Teognost)

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Cu mâine zilele-ţi adaogi…”


Nu-i nici-o graniţă în viaţa omului. Toate datele pe care le avem în conştiinţă şi le comemorăm sunt cumva în afară de noi. Viaţa îşi urmează firul, iar noi trecem prin timp şi prin viaţă, cu nădejdi pentru viitor şi pentru veşnicie. Se pare că am lăsat multe în urmă, dar în realitate le purtăm pe toate în noi. Toate s-au înscris în cartea vieţii noastre; ne-am alcătuit prin ele; au şi trecut şi au şi rămas. Sunt şi în noi şi în afară de noi. S-au înscris în cărţile vieţii noastre, dar unele şi în cartea vieţii altora. Noi mergem înainte cu viaţa noastră întreagă, însumată în noi şi vom mai adăuga la ea cîte vor mai fi în cuprinsul fiinţei noastre. Anii care au trecut ne-au adus la ceea ce suntem, iar anii ce vor urma se vor adăuga la viaţa noastră cum s-au adăugat şi cei dinaintea lor. Timpul nostru este timpul de faţă. Am trăit un prezent continuu şi aşa vom trăi şi pe mai departe. Trecutul şi viitorul le gândim ca trecut şi ca viitor, dar tot ca prezent le-am trăit şi le vom trăi. Marele avantaj al nostru, al celor credincioşi este că viaţa o înţelegem ca un dar de la Dumnezeu şi o trăim spre preamărirea lui Dumnezeu, iar din aceasta ne izvorăşte bucuria de toată vremea.
(fragment dintr-o scrisoare a Părintelui Teofil adresată unui prieten, Teodor Stroie, 4 martie 1991)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Înaintemergătorul Domnului


Sf. Ioan Botezătorul a fost un om realist, aşa pustnic cum a fost el, aşa restras cum a fost, a putut să-i înveţe pe oamenii care nu trăiau în condiţiile lui şi nici nu a cerut oamenilor să aibă condiţiile pe care le avea în pustie, nu le-a cerut să se retragă, ci i-a înţeles în rosturile pe care le au, acolo unde îşi trăiesc viaţa.

Să păşim spre sărbătoarea  de mâine, să păşim spre bucuria care o aduce arătarea Domnului Hristos în această lume, să căutăm să fim aşa cum ne vrea Dumnezeu, aşa cum ne vrea Mântuitorul Iisus Hristos şi atunci sigur suntem în cuprinsul dorinţei Sf. Ioan Botezătorul care ne vrea pe calea pocăinţei, în înţelesul de a părăsi răul şi de a face binele.

(Părintele Teofil – fragment din predica din Ajunul Bobotezei)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pe calea bunătăţii


Poate că nu e nimic mai important în lumea aceasta, decât să ştii despre cineva că-i bun… Mai sunt lucruri frumoase şi bune în lumea aceasta: e frumos şi bine să fii înţelept, e frumos şi bine să fii cu înţelegere faţă de oameni, cu îngăduinţă, dar, dintre toate cele bune care pot fi spuse, cred că lucrul acesta este cel mai important: ca cineva să fie bun, să poţi da mărturie despre cineva că-i bun. (În nădejdea învierii. Predici la înmormântări”, Editura Basilica, anul 2010)

Bunătatea va mântui lumea   (https://parinteleteofil.wordpress.com/2015/08/10/bunatatea-va-mantui-lumea/)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Duhovnicul providenţial


IPS Părinte Mitropolit Iosif, Paris: Aş spune că bineinţeles, acuma după ce timpul a trecut şi Părintele Teofil s‑a mutat la Domnul, – de fapt nu s‑a mutat, că era în Domnul, era cu Domnul, dar s‑a dus mai aproape de Domnul – că pămantul Romaniei a avut în mijlocul lui această minune a lui Dumnezeu, pe care trebuie să o vedem ca o minune de‑a lungul timpului şi aşa o s‑o vedem probabil din ce în ce mai mulţi dintre noi, care a fost acest părinte duhovnic al României, Părintele Teofil. Chiar numele lui arată cum a trăit Părintele Teofil, adică toată viaţa lui ca un iubitor de Dumnezeu.

Părintele Teofil s‑a dăruit lui Dumnezeu cu bucurie. „Am venit aici” – spunea despre mănăstirea Sâmbăta –, „cu bucuria omului care vine într‑un loc de bucurie şi de veselie”… Această bucurie, tainică pe care Harul o ţese în noi vine în viaţa creştinului în general, ca şi a călugărului de altfel, în familie, respectiv în viaţa de monah, precum vinul cel de pe urmă de la nunta din Cana Galileii, adus nu de oameni, ci de Dumnezeu Însuşi, nu numai bun ci vindecător, luminător, înveselitor al inimii, cu o veselie care nu este din lumea aceasta ci o pregustare a celor viitoare la care Hristos ne cheamă şi pe care noi o primim în suflete încă din viaţa aceasta, cum cântăm în noaptea Învierii, „Veniţi cu rodul viţei celui nou al dumnezeieştii veselii, / În ziua cea vestită a Învierii, Împărăţiei lui Hristos să ne împărtăşim, / Lăudându‑L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci”.

Zicea părintele că l‑a întrebat odată un tanăr inginer: „Părinte, când aţi ajuns la concluziile de care vorbiţi oamenilor, dacă nu ştiaţi totul de la început?” Iar părintele i‑a răspuns: „Cu vremea…Dar tu poţi începe cu concluziile mele”.
Iată concluzia la care ajunge Părintele Teofil: Bucuria Învierii a fost pentru dânsul ospăţul cel veşnic în care acum a intrat şi este.

Părintele Profesor Konstantinos Karaisaridis, Atena: Părintele Teofil, prin viaţa şi învăţăturile lui, a trăit şi a propovăduit bogăţia vieţii liturgice. El însuşi era profund convins că nu poate să vorbească cineva cu seriozitate despre viaţa duhovnicească, despre încercarea sinceră de comuniune cu Dumnezeu, fără trăiri liturgice adânci.
El vedea viaţa liturgică nu numai ca pe un domeniu al luptei duhovniceşti şi al progresului spiritual, ci şi ca pe un scop, pentru că prin aceasta creştinul aspiră la trăirea a toate câte sunt vestite prin cultul Bisericii. De aceea, credem că viaţa liturgică a reprezentat punctul central al învăţăturii Părintelui Teofil.
Personal, nu am nici o problemă cu vreunul dintre aspectele Părintelui Teofil, fiindcă am încercat cu bună credinţă să le înţeleg pe toate şi să mă folosesc duhovniceşte de ele.
Aşadar, toate câte a scris şi a învăţat pe credincioşi despre viaţa liturgică şi temele legate de ea, vor rămane ca un tezaur de mare preţ şi ghid călăuzitor în viaţa noastră spre acelaşi folos şi progres duhovnicesc. Veşnică pomenire a Preacuviosului arhimandrit Teofil!

Costion Nicolescu, Bucureşti: „Gândiţi frumos!”, sună îndemnul Părintelui Teofil. Ar trebui citită mai întai prima parte a îndemnului, aceea de a gândi. Trebuie spus că Dumnezeu gândeşte, El este gândire permanentă şi continuă. Într‑un fel, este excepţional accentul pus de Părintele Teofil pe  frumuseţea gândirii şi pe frumuseţe în general. Vorbirea bună şi faptele bune încep ca gând bun sau gând frumos, cum formulează Părintele.
Dar ce înseamnă a gândi frumos? Ne spune ceva întru orientare înţeleptul Solomon: „Gândurile celor drepţi sunt ganduri drepte”(Proverbe 12, 5). Gândul frumos este din pornire un gând drept, drept faţă de celălalt şi mai ales drept faţă de Dumnezeu. Este înfricoşător dacă privim cu sinceritate în noi înşine să vedem cu câtă strâmbătate gândim, adesea, asupra celor cu care gândirea noastră intră în relaţie. De aceea, Sfantul Pavel se simte dator la acest îndemn: „Încolo, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubire, câte sunt cu nume bun, dacă‑i virtute şi dacă‑I laudă, pe acestea să le gândiţi” (Filipeni 4, 8).
Gândul poate să fie pămantesc (cf. Filipeni 3, 19) sau poate să te poarte spre cer. Lucrul acesta din urmă nu este cu adevărat posibil decât pentru omul care şi‑a însuşit şi asumat ânvăţătura lui Hristos: „Să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel sfinţit după Dumnezeu în dreptatea şi sfinţenia adevărului” (Efeseni 4, 23‑24). În consecinţă, concluzia Părintelui Teofil este aceea că trebuie ca omul să treacă printr‑o transformare profundă a sa, obţinută prin asceză iubitoare şi jertfitoare, pentru a obţine putinţa unei gândiri frumoase, luminoase: „Aşa că noi trebuie să ne curăţim simţirile ca să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumina Învierii”. Iar această transformare, această şcoală întru a gândi frumos nu se poate afla decât în Biserica lui Hristos: „gândurile noastre, luminate de gândurile Bisericii, de cuvintele Bisericii”. Cea care poate ocroti cugetele este „Pacea lui Dumnezeu” (Filipeni 4, 7).
Concluzia care se impune ar fi aceea că, până la urmă, gândul frumos nu poate fi decât rodul Duhului!

(Extrase din comunicările simpozionului „Veniţi de luaţi bucurie. In memoriam Părintele Teofil Părăian”, Timişoara, 4-5 mai 2011)


 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prescuri pentru cuminecături


Doamne, sfântul Tău cuvânt
Este, pe acest pământ,
Aluat pe care-l pui
În făina gândului,
Şi faci gândul să dospească
Dospitura cea cerească.

Tu care toate le poţi,
Pentru toate, pentru toţi,
Pune-n mine aluat,
Să-l dospesc neîncetat
Şi preasfântul Tău cuvânt
În covată să-l frământ.

Şi-n cuptorul cel de foc
Al durerilor să-l coc
Şi să fac sfinte prescuri,
Pentru cuminecături.

(poezia Aluat, autor: Zorica Laţcu)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Despre superficialitatea din Biserică


– Spuneaţi că vin puţini oameni la biserică. Pe de altă parte, se observă că tineretul este într-o mare căutare de viaţă spirituală şi încearcă tot felul de experienţe, străine credinţei în Dumnezeu. De ce nu vin la biserică?

– Pentru că nu le-a atras nimeni atenţia că în Biserică îl pot găsi într-adevăr pe Dumnezeu, şi nu în altă parte. Tinerii sunt luaţi însă şi de modă, pentru că e interesant. Când eram tânăr, şi eu am umblat şi pe la sectanţi şi prin alte cercuri. Eram în clasa a zecea, când am ajuns într-un cerc de antropozofi. Erau acolo nişte preocupări de înaintare în viaţa duhovnicească. Sigur, în biserică nu aveam preocupările astea. Mă duceam la biserică pentru că aşa am învăţat în familie, pentru că mergeau şi alţii de vârsta mea… Şi am ajuns la antropozofi, unde mi se părea că e mai bine decât la biserică. De ce? Pentru că mergeam la biserică, înţelegeam cuvintele, dar nu şi semnificaţia adâncă a lor şi a tuturor gesturilor făcute de preot şi de credincioşi. Abia când am ajuns la Facultatea de Teologie am aflat comorile Ortodoxiei. Am simţit întotdeauna că în Ortodoxie e adevarul şi aici e rostul meu. De aceea am şi mers la teologie, unde m-am lămurit… Tare-mi plăcea la sectanţi, îmi plăceau cântările şi mai ales predicile lor. N-am fost însă sectant. Mai degrabă antropozof aş fi putut fi, pentru că erau nişte idei foarte antrenante. La un moment dat, singur nu mai ştiam ce-i cu mine, ce sunt. Îmi plăcea cum se punea problema la antropozofi, dar antropozofia se ocupa de om, iar pe mine nu m-a interesat atâta omul, cât Dumnezeu. A trebuit să mă dumiresc singur, că nu mi-a spus nimeni asta atunci. Curentul antropozofic a fost întemeiat de un evreu din imperiul austro-ungar, Rudolf Steiner. El a fost antropozof, dar n-a fost sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur n-a fost antropozof, dar a fost sfânt. Aveam nevoie atunci să-mi spună cineva asta şi să mă întrebe: pe care ţi-l alegi? Sigur l-aş fi ales pe Sfântul Ioan Gură de Aur, că e sfânt. Dar nu mi-a spus nimeni asta. Acum eu pot să le spun celor care rătăcesc…

Domnule, în Biserica noastră se trăieşte superficial – şi din punct de vedere al cunoştinţelor, şi din punct de vedere al practicii – şi asta aş vrea să se ştie.

(Părintele Teofil, extras dintr-un interviu realizat de Claudiu Târziu, Formula As nr. 858, 27 Febr. – 6 Mart. 2009)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment