Duhul Sfânt să vină peste tine şi puterea Celui preaînalt să te umbrească!


Când am fost anunţat de către Mitropolitul Nicolae Colan că urmează să mă hirotonească diacon, de Sfânta Maria din anul 1960 – Sfânta Maria era lunea, iar mie mi s-a spus despre hirotonie joia, înainte de sărbătoare – pe masă în chilia în care locuiesc, se găsea un liturghier, adică cartea din care se slujeşte Sfânta Liturghie, cartea în care este cuprinsă această slujbă. După plecarea Mitropolitului Nicolae din chilia mea, am rămas cu Părintele Serafim şi fiind vorba despre ceea ce trebuie să ştie diaconul care slujeşte Sfânta Liturghie, Părintele Serafim a deschis liturghierul şi mi-a citit un dialog între preot şi diacon care are loc după intrarea cu sfintele daruri în altar când preotul pune pe sfânta masă cinstitele daruri. Atunci preotul zice către diacon: „Pomeneşte-mă, frate şi împreună slujitorule”. La aceasta diaconul răspunde: Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. Apoi, preotul spune: „Duhul Sfânt să vină peste tine şi puterea Celui preaînalt să te umbrească”. Diaconul răspunde: „Acelaşi Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieţii noastre. Pomeneşte-mă, Părinte.”

E un dialog pe care l-am luat în seamă în clipa aceea, în ziua aceea de joi, dinaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului şi pe care l-am urmărit cu bucurie de-a lungul celor 23 de ani de diaconie. E un dialog la care am luat parte de fiecare dată când am slujit ca diacon şi asupra căruia m-am oprit cu bucurie totdeauna când m-am gândit la el. Mai ales urarea şi rugăciunea şi binecuvântarea: „Duhul Sfânt să vină peste tine şi puterea Celui preînalt să te umbrească” mi-a făcut totdeauna o deosebită bucurie, la care am răspuns din plinătatea bucuriei: „Acelaşi Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieţii noastre”. Şi pentru că este acum în desfăşurare Liturghia acestei scrisori, cred că e bine să zicem şi noi la această vreme de bucurie sfântă: „Duhul Sfânt să vină peste tine şi puterea Celui preaînalt să te umbrească” şi să dorim din toată inima ca „acelaşi Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieţii noastre”. E tot ce putem să ne dorim mai mult şi mai frumos. Poate că nici nu există o urare mai cuprinzătoare în această lume decât aceasta. Asta cu atât mai mult cu cât ştim că mesagerul binevestitor i-a spus Maicii Domnului: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui preaînalt te va umbri, de aceea Sfântul ce se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. E o întâlnire cu Maica Domnului a Sfintei Treimi, aşa cum dorim ca aceeaşi întâlnire să fie şi în fiinţa şi în viaţa noastră. Să vină Duhul Sfânt peste noi care suntem pecetluiţi cu Duhul Sfânt, din clipa în care am fost dăruiţi în taina ungerii cu sfântul mir şi când s-a spus pentru noi: „pecetea darului Duhului Sfânt”. Atunci a fost pentru fiecare dintre noi Rusaliile personale. Deci, Duhul Sfânt în care am fost pecetluiţi, să vină peste noi în toate zilele vieţii noastre. Dacă se întâmplă aceasta în realitatea vieţii noastre, atunci avem „pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie veşnică”, pentru că Duhul Sfânt este izvor de bucurie neîncetată…
(Părintele Teofil, fragment dintr-o scrisoare)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s